Tony Khoo

Tony Khoo

Tôi là một nhà văn hư cấu, giống như hầu hết các nhà văn, là hạnh phúc nhất khi tôi làm việc. Tôi có những thói quen làm việc không ổn định, và có thể đi được hàng tuần mà không sản xuất nhiều, sau đó đột nhiên tôi thấy một cơn lốc về năng suất kéo dài một thời gian dài và chiếm hầu hết thời gian thức dậy của tôi. Giữa những cuộc chiến tranh sản xuất đó, tôi thường đọc rất nhiều, chủ yếu là tiểu thuyết đương đại, một hoạt động phục vụ như một loại nhiên liệu tái sử dụng mà tôi có vẻ cần. Tôi thích được kích thích và chìa khóa bởi tiểu thuyết của người khác; điều tốt nhất trong số họ nhắc nhở tôi về tiểu thuyết mạnh mẽ như thế nào.

Newsletter ..