When you worry, you can dispel worries by reading funny stories

When you worry, you can dispel worries by reading funny stories
Publiziert am: 23.12.2017
Preis: 3,99 Euro
Pay per PayPal

239 funny stories and situations in all parts of the world will make a small contribution to sending love, happiness, joy and health to everyone and every family!

I would like to send a bright smile to everyone by my respect for life and I hope to share and double the bright smile, joy and happiness for everyone. 

Tony Khoo

Tôi là một nhà văn hư cấu, giống như hầu hết các nhà văn, là hạnh phúc nhất khi tôi làm việc. Tôi có những thói quen làm việc không ổn định, và có thể đi được hàng tuần mà không sản xuất nhiều, sau đó đột nhiên tôi thấy một cơn lốc về năng suất kéo dài một thời gian dài và chiếm hầu hết thời gian thức dậy của tôi. Giữa những cuộc chiến tranh sản xuất đó, tôi thường đọc rất nhiều, chủ yếu là tiểu thuyết đương đại, một hoạt động phục vụ như một loại nhiên liệu tái sử dụng mà tôi có vẻ cần. Tôi thích được kích thích và chìa khóa bởi tiểu thuyết của người khác; điều tốt nhất trong số họ nhắc nhở tôi về tiểu thuyết mạnh mẽ như thế nào.

iPad

Mit dem iPad kannst Du E-Books im .epub oder .pdf Format abspielen. Das .epub ist dabei etwas komfortabler zu Nutzen, weil Du hier leicht Einfluß auf Schriftgrößen nehmen kannst und Du außerdem Zugriff auf viele nützliche Zusatzfunktionalitäten hast, die Dir Apple über die iBooks App bereitstellt.

Kindle

Für Dein Kindle kannst Du das .mobi Format oder das .pdf Format verwenden. Das .mobi ist dabei etwas komfortabler zu Nutzen, weil Du hier leicht Einfluß auf Schriftgrößen nehmen kannst und Du außerdem Zugriff auf viele nützliche Zusatzfunktionalitäten hast, die Dir Amazon über Dein Kindle Gerät bereitstellt.

Smartphones und Tablets

Für Dein Smartphone oder Dein Tablet gibt es zahlreiche Anbieter von Software, die Dir das Lesen von digitalen Büchern erlaubt. Suche einfach in den jeweiligen App Stores nach der für Dich passenden App.
Download
Für die Anzeige eines PDF benötigst Du den Adobe Acrobat Reader. Diesen kannst Du Dir hier kostenlos herunterladen.
Newsletter ..